ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Wyłoniono wykonawców

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:

wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych, pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach oraz robót towarzyszących w budynkach przy ul. Pięknej 7 i 20, Broniewskiego 1, Słowackiego 4, Kołłątaja 1A, Małachowskiego 7, Śniadeckiego 2, 4 i 6 oraz dociepleniu i remoncie budynku przy ul. Polowej 11 i 17, Moniuszki 12 i 14, Reymonta 5, Prusa 14 i Przykoszarowej 17 w Łomży wybrano jako najkorzystniejsze (najniższa cena) następujące oferty:

 1. Budynek Piękna 7 – „IZO – BAU” Kazimierz Wąsiewicz, Stara Łomża przy szosie, ul. Parkowa 15, 18 – 400 Łomża – za cenę 117 756,36 zł netto,
 2. Budynek Piękna 20 – DARHOUSE Wojciech Dardziński, Jednaczewo, ul. Łąkowa 57, 18-400 Łomża – za cenę 99 772,89 zł netto,
 3. Budynek Broniewskiego 1 –„IZO – BAU” Kazimierz Wąsiewicz, Stara Łomża przy szosie, ul. Parkowa 15, 18 – 400 Łomża – za cenę 420 127,19 zł netto,
 4. Budynek Słowackiego 4 – REMAR Marek Łempicki, Stanisławowo 2A, 18 – 416 Zbójna – za cenę 100 275,43 zł netto,
 5. Budynek Prusa 2 – REMAR Marek Łempicki, Stanisławowo 2A, 18 – 416 Zbójna – za cenę 160 018,32 zł netto,
 6. Budynek Kołłątaja 1A – REMAR Marek Łempicki, Stanisławowo 2A, 18 – 416 Zbójna – za cenę 42 658,34 zł netto,
 7. Budynek Polowa 11 – PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń MROCZKOWSKI, Krzysztof Mroczkowski, ul. Poznańska 37, 18 – 400 Łomża – za cenę 875 517,95 zł netto,
 8. Budynek Polowa 17 – PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń MROCZKOWSKI, Krzysztof Mroczkowski, ul. Poznańska 37, 18 – 400 Łomża – za cenę 727 904,69 zł netto,
 9. Budynek Moniuszki 14 – Zakład Remontowo – Budowlany Szczepan Kijewski, Stare Kupiski, ul. Ogrodowa 25, 18 – 400 Łomża – za cenę 1 153 847,26 zł netto.
 10. Budynek Reymonta 5 – EMMAR Tomasz Jemielity, Konarzyce, ul. Łomżyńska 110, 18 – 400 Łomża – za cenę 321 153,79 zł netto.
 11. Budynek Prusa 14 – „IZO – BAU” Kazimierz Wąsiewicz, Stara Łomża przy szosie, ul. Parkowa 15, 18 – 400 Łomża – za cenę 2 226 387,62 zł netto,
 12. Budynek Przykoszarowa 17 – „IZO – BAU” Kazimierz Wąsiewicz, Stara Łomża przy szosie, ul. Parkowa 15, 18 – 400 Łomża – za cenę 524 047,43 zł netto.

Przetarg na budynki Śniadeckiego 2, 4 i 6, Małachowskiego 7 i Moniuszki 12 został unieważniony.

dodano dnia: 19-12-2019
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631