ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Wyłoniono wykonawców remontów klatek schodowych

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:

 – wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych, pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach oraz robót towarzyszących w budynkach przy ul. Pięknej 11, 13 i 18, Broniewskiego 2, Reymonta 7 i 11, Kołłątaja 7, Śniadeckiego 1, 3 i 8 w Łomży wybrano jako najkorzystniejsze (najniższa cena) następujące oferty:

  1. Budynek Piękna 11 – DARHOUSE Wojciech Dardziński, Jednaczewo, ul. Łąkowa 57, 18 – 400 Łomża – za cenę 159 423,07 zł netto,
  2. Budynek Piękna 13 – IZO – BAU Kazimierz Wąsiewicz, Stara Łomża      przy szosie, ul. Parkowa 15, 18 – 400 Łomża – za cenę 172 446,66 zł netto,
  3. Budynek Piękna 18 – DARHOUSE Wojciech Dardziński, Jednaczewo, ul. Łąkowa 57, 18 – 400 Łomża – za cenę 102 767,71 zł netto,
  4. Budynek Broniewskiego 2 – Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Biernacki, ul. Nowoprojektowana 33A, 18-400 Łomża – za cenę 321 684,32 zł netto,
  5. Budynek Reymonta 7 – REMAR Marek Łempicki, Stanisławowo 2A, 18 – 416 Zbójna –  za cenę 97 260,84 zł netto,
  6. Budynek Reymonta 11 –  Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Biernacki, ul. Nowoprojektowana 33A, 18-400 Łomża –  za cenę 40 510,33 zł netto,
  7. Budynek Kołłątaja 7  – IZO – BAU Kazimierz Wąsiewicz, Stara Łomża przy szosie, ul. Parkowa 15, 18 – 400 Łomża – za cenę 167 322,63 zł netto.
  8. Budynek Śniadeckiego 1 – Zakład Remontowo-Budowlany PROFI Janusz Milewski, ul. Rycerska 3A/4, 18 – 400 Łomża – za cenę 214 500,88 zł netto,
  9. Budynek Śniadeckiego 3 – Zakład Remontowo-Budowlany PROFI Janusz  Milewski, ul. Rycerska 3A/4, 18-400 Łomża – za cenę 234 579,16 zł netto,
  10. Budynek Śniadeckiego 8 – Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Stanisław Świderski, Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 21A, 18-400 Łomża – za cenę 264 281,24 zł netto.

dodano dnia: 13-01-2021
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631