ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Wyniki przetargów

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:

  • roboty budowlane związane z rozbudową wiatrołapów i dociepleniem ściany od strony wiatrołapów  budynku przy ul. B. Prusa 2,
  • remont klatek i pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach budynków przy ul. Moniuszki 10 i Piękna 16 w Łomży,

wybrano jako najkorzystniejsze (najniższa cena) następujące oferty:

1.    Budynek B. Prusa 2 – ZRB Szczepan Kijewski, Stare Kupiski, ul. Ogrodowa 25, 18–400 Łomża – za cenę 272 097,93 zł netto,

2.    Budynek  Moniuszki 10 – Usługi Remontowo Budowlane Wojciech Biernacki, ul.   Nowoprojektowana 33A, 18–400 Łomża – za cenę 159 989,65 zł netto,

3.  Budynek  Piękna 16 – Zakład Budowlany S. C. Lech Sawicki, Wojciech    Piechowicz, ul. Chabrowa 16, 18–400 Łomża  – za cenę 119 481,61 zł netto.

Łomża, 05.07.2021 r.

Informujemy, że Zakład Budowlany S. C. , Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech, ul. Chabrowa 16, 18 – 400 Łomża – wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót związanych z remontem klatki schodowej i pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Pięknej 16 w Łomży, zrezygnował z realizacji robót. Ponownie przeprowadzono przetarg, rozszerzając postępowanie o budynek przy ul. Małachowskiego 1 (tryb przetargu – ograniczony).

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:

  • roboty budowlane związane z remontem klatek schodowych i pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Małachowskiego 1 i Piękna 16 w Łomży,

wybrano jako najkorzystniejsze (najniższa cena) następujące oferty:

1.  Budynek Małachowskiego 1 – Zakład Remontowo – Budowlany PROFI Janusz Milewski, ul. Rycerska 3A/4, 18 – 400 Łomża – za cenę 256 800,88 netto,

2.  Budynek  Piękna 16 –ZRB Szczepan Kijewski, Stare Kupiski, ul. Ogrodowa 25, 18 – 400 Łomża – za cenę 146 298,99 zł netto,

dodano dnia: 06-07-2021
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631