ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

W związku ze stale utrzymującym się stanem pandemii, przypominamy mieszkańcom ŁSM w Łomży o możliwości skorzystania z modułu e –BOK. Podstawowym zadaniem tego narzędzia jest umożliwienie użytkownikom sprawdzenia za pośrednictwem Internetu stanu konta z tytułu opłat za używanie lokali. Zastosowanie takiego rozwiązania daje możliwość bezobsługowego przekazywania niezbędnych informacji zainteresowanym, bez konieczności wizyty w siedzibie Spółdzielni.

Aby uzyskać dostęp do Web konta należy, z dokumentem tożsamości, udać się do siedziby ŁSM w Łomży, Al. Legionów 7B, Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (pokój nr 3), wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy e-BOK.

Po spełnieniu powyższych wymogów każdemu z mieszkańców zostanie wydany identyfikator oraz tymczasowe hasło dostępu do modułu, które przy pierwszej rejestracji należy zmienić na docelowe, indywidualne.

Logowanie do systemu odbywa się przez dowolną przeglądarkę internetową, obsługa jest prosta i intuicyjna. Dostęp do e-BOK jest bezpłatny, a korzystać z systemu możecie Państwo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dodajmy, że począwszy od chwili uruchomienia modułu e-BOK wydano około 900 identyfikatorów.

WAŻNE:

Dane w systemie e-BOK aktualizowane są 15-tego dnia każdego miesiąca o godzinie 15-stej.

dodano dnia: 19-01-2022
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631